V tomto krátkém článečku si zkusíme vysvětlit co přesně nám udává hodnota vrstvy v ose Z a jak se výsledek projeví na finálním produktu, k tomu nám dopomůže model postavičky DEADPOOLa, který jsem udělali ve dvou variantách – s přesností 0.2mm a 0.1mm, porovnejme si tedy detaily vrstev.

Kvalita tisku

Asi sami dobře odhadnete která postavička měla nastavený krok na 0.1 a která měla 0.2. Kdyby náhodou ne – vlevo 0.1/vpravo 0.2. Levý Deadpool má jasně jemnější přechody vrstev, ale také byl dělán déle a to téměř o hodinu (celkový čas 3hodiny). Jak je to možné?

Pokud se nevyznáte v osách, pak Vám přiblížíme onu osu Z. To je osa ve směru nahoru/dolů, tedy ta osa která pohybuje extruderem (hlavou ze které jde roztavený plast) směrem nahoru při tisku výrobku a tím mu udává jeho výšku. Proč se tedy doba tvorby prodlužuje s nižší výškou kroku v ose Z?

Jednoduše proto, že tiskárna musí udělat více kroků k docílení stejné výšky – uveďme si to na jednoduchém příkladu. Představte si objekt o stranách 1mm x 1mm a výšce 0.3mm. Pokud budeme mít nastaven krok v ose Z na 0.3mm, tak nám tiskárna vytvoří výtisk jednou souvislou vrstvou o výšce 0.3mm. Ovšem pokud tento kvádr budeme dělat s krokem v ose Z nastaveným na 0.1mm, pak tiskárna stejný pohyb bude muset zopakovat 3x – nanese tedy 3 vrstvy plastu, než se dostane na požadovanou výšku – tím se zvedne přesnost ale také prodlouží čas na výrobu. Vždy je tedy potřeba brát ohled na konkrétní produkt a zvolit takovou výšku kroku, která bude nejlepší vzhledem k poměru rychlosti výtisku a výsledné kvalitě výtisku.