Zaujměte žáky 3d tiskem a dalšími moderními technologiemi i ve Vaší škole

Přinášíme kompletní řešení pro základní a střední školy v oblasti 3d tisku a dotačních programů EU, které plně podporují rozvoj polytechnického vzdělání žáků. Vypracujeme Vám řešení ušité na míru. 

3D tisk ve výuce - škola hrou moderně

3D tisk v posledních letech zažívá obrovský boom a nachází uplatnění v mnoha průmyslových oborech i volnočasových aktivitách. Je to komplexní proces, při jehož učení uživatel přirozeně zvyšuje svojí technickou a inženýrskou gramotnost společně ve spojení s kritickým myšlením tím, že se učí své nápady realizovat od prvotní myšlenky, přes technický návrh, až do jeho fyzické formy a praktickému využití. Kombinace těchto schopností skvěle zapadá do konceptu STEAM (STEM), který tvoří klíčovou složku vzdělávání dětí dle aktuálních a budoucích potřeb pracovního trhu. I z těchto důvodů je 3d tisk a další moderní technologie plně podporován dotačními programy EU a našeho Ministerstva školství

Přinášíme komplexní řešení pro školy pod jednou střechou

Vyřídíme dotace

Doporučíme Vám vhodný dotační program a vytvoříme žádost. Na projekty lze získat až 100% dotaci.

Dodáme projekt na míru

Každá škola má individuální potřeby, proto projekty vytváříme na míru dle představ zadavatele.

Zaškolíme a nasměřujeme

Předáme know-how skrze školení a zajistíme hladký start projektu, i následnou obsahovou náplň.

Nenecháme Vás v tom

Předáním projektu naše podpora neskončí. Poradíme, opravíme nebo vytvoříme školení na míru.

Často kladené dotazy

Obvykle realizujeme projekty vhodné pro mateřské školy, základní školy, gymnázia, střední školy a obecně další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. To vše bez ohledu na právní subjektivitu – tzn. příspěvková organizace obce, kraje, státu, neziskové organizace, atd.. Pro konkrétní informace nás kontaktujte. 

Mohou to být 3d tiskárny, nábytek, brýle pro virtuální realitu (VR), 3d skenery, počítače (PC), notebooky, 3d pera, tablety, roboti, interaktivní tabule, software programy a mnohé další. Konkrétní možnosti určitě zvolený dotační titul, který Vám doporučíme dle vyhlášených výzev.

Žádost o dotaci za Vás zcela vyřídíme a to včetně registrací do dotačních systémů. Od vás budeme potřebovat obvykle cca hodinu času při spolupráci na dodání údajů. Samozřejmostí je, že při úspěchu žádosti Vám následně pomůžeme realizaci projektu administrovat tak, aby bylo zajištěno splnění všech podmínek a tím i získání dotace v plné výši. 

Každá dotační výzva má jasně stanovené podmínky, za kterých ji lze čerpat. Pomůžeme Vám, aby realizace Vašeho projektu byla v souladu s podmínkami dané dotační výzvy, což Vám zajistí bezproblémové vyplacení dotace.

3D tiskárna má ve škole obrovské možnosti využití. Naučit se něco vytisknout je jen špička ledovce. Můžete s žáky tvořit personalizované předměty, které sami vymodelují a při tom zdokonalí své technické znalosti. Také je možné 3d tiskárnu využít prakticky pro potřeby školy a vytisknout např. náhradní součástky pro poškozené věci ve škole, nebo vytisknout pomůcky do výuky pro jiné předměty. Možnosti jsou prakticky neomezené a rádi Vás na všechny specifické činnosti plně zaškolíme. 

VR brýle mají široké využití. Díky bezprostřednímu vjemu, lze pozorovatele přenést prakticky kamkoliv, třeba do probírané doby v dějepisu, nebo zobrazit objekt v jeho plné velikosti – např. dinosaura v životní velikosti. Díky technologii, nikdy nebyl optický vjem tak realistický, jako ve virtuální realitě. Děti rovněž mohou ve VR modelovat ve 3d a zlepšovat tak své výtvarné schopnosti a orientaci v prostoru. To vše za pomoci přesného snímání pohybu svých rukou.

Proč zvolit naše řešení projektu pro školy?

  • V komerční sféře 3d tisku působíme již přes 6 let, za tu dobu jsme úspěšně realizovali přes 1200 projektů pro naše zákazníky. Obor je nám tedy velice blízký, věříme v 3d tisk a další inovativní technologie i v jejich reálný přínos školství a vzdělání.
  • V oboru dotací působíme již přes 7 let, za tu dobu se podařilo zřídit přes 150 projektů za 230 mil. kč pro veřejné instituce jako obce a školy.
  • Spolupracujeme bez závazků. Nespoutáme Vás uzavřeným systémem, který by vás tlačil k jednomu konkrétnímu řešení. Naše řešení jsou často open-source a tím pádem kompatibilní s celou škálou produktů. Vždy máte na výběr a s výběrem rádi poradíme. 

Co znamená zkratka STEAM? (STEM)

STEAM představuje systémový přístup ke vzdělávání, který se soustřeďuje na vědu, rozvoj kritického myšlení a schopnosti řešení problémů. Více informací o této problematice můžete nalézt přímo na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání a to konkrétně v podkladové studii Člověk a technika. Původní zkratka STEM kombinuje zmiňované obory, ke kterým se přidalo také umění (art), které zkratku pozměnili na STEAM.

Science (věda a výzkum)

Technology (technologie)

Engineering (strojírenství)

Art (umění)

Mathematics (matematika)

Zaujala vás naše práce? Buďme v kontaktu.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Akceptovat
Odmítnout
Zásady ochrany osobních údajů
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady ochrany osobních údajů

1 Správce osobních údajů

1.1 Správce osobních údajů Marcel Meralai, IČ 03176339, se sídlem Zátiší 604/12,(dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

1.2 Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny

1.3 Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.3dplay.cz (dále jen „internetové stránky“).

1.4 Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

2 Zpracovávané údaje

2.1 Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně.

2.2 Jednotlivými účely zpracování se míní následující: 2.2.1 plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně; 2.2.2 zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru; 2.2.3 účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy; 2.2.4 statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah; 2.2.5 oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely  zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní admnistrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný; 2.2.6 plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně. 2.3 Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy. 2.4 Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně . Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

3 Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

3.1 Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:

3.1.1 Zasílání marketingových sdělení a nabídek

3.1.2 Vypracování zaslané poptávky

4 Práva subjektu údajů

4.1 Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

4.1.1 právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

4.1.2 právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné  nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;

4.1.3 právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;

4.1.4 právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;

4.1.5 právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;

4.1.6 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;

4.1.7 právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

5 Cookies

5.1 Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

5.2 Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:

5.2.1 Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna  Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

5.2.2 Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

5.3 V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

5.4 Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.

5.5 K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb: 5.5.1 Google 5.5.2 Facebook 5.5.3 Hotjar 5.5.4 Instagram 5.5.5 Wedos

5.6 Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu; nepředáváme jim však vaše identifikační údaje.

6 Předávání do třetích zemí

6.1 Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

7 Informace a otázky

7.1 Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách zde nebo prostřednictvím e-mailu na info@3dplay.cz

Save settings
Cookies settings
Scroll to Top