Tvoříme 3d modely na objednávku

Pro naše klienty kreslíme 3d modely dle zadání. Níže najdete užitečné informace k tvorbě 3d modelů, které by se vám mohli hodit pokud se chystáte poptat 3d modelování na zakázku.

Typy 3d modelování a postup tvorby 3d modelu

3D modelování by se v základu dalo rozdělit na dva typy:

  • Parametrické 3D modelování CAD dílu
  • Organické modelování (Sculpting)

Parametrické 3D modelování CAD dílů

Parametrické 3d modelování v CAD programech slouží především k tvorbě součástek, dílů nebo celých sestav u kterých požadujeme přesné rozměry a funkcionalitu. 

Součástky se mohou modelovat na základě technického výkresu, náčrtu nebo také z rozměrů původního dílu pomocí tzv. reverzního inženýrství.

V případě reverzního inženýrství vezmeme např. poškozený původní díl a jeho přesným odměřením – pomocí měřidel, 3d skenu nebo vhodné kombinace více postupů, vytvoříme digitální kopii. Tu je následně možné vyrobit pomocí 3d tisku popř. jiných vhodných technologií. Často se v těchto případech model upravuje oproti původnímu dílu, aby se zamezilo jeho opětovnému poškození nebo se maximalizovala jeho životnost.

Ukázka našeho 3d modelování v CAD SW.

Organické 3d modelování (Sculpting)

Organické modelování anglicky nazývané “Sculpting” by se dalo zjednodušeně popsat jako takové digitální modelování z hlíny.

Objekty tvoříme přidáváním, ubíráním a tvarováním virtuální hmoty do požadované podoby.

Tento typ modelování se používá především na organické tvary jako lidské tělo, rostliny, zvířata a všechny jiné složité tvary, které nemají pevně dané rozměry. Dá se kombinovat s přesným modelováním v CAD SW. a tvořit tak funkční a zároveň estetické modely.

Ukázka našeho 3d modelování organických tvarů
Scroll to Top