Tvoříme 3d modely na objednávku

Pro naše klienty kreslíme 3d modely dle zadání. Níže najdete užitečné informace k tvorbě 3d modelů, které by se vám mohli hodit pokud se chystáte poptat 3d modelování na zakázku. 

Typy 3d modelování a postup tvorby 3d modelu

3D modelování by se v základu dalo rozdělit na dva typy:

  • Parametrické 3D modelování CAD dílu
  • Organické modelování (Sculpting)

Parametrické 3D modelování CAD dílů

Parametrické 3d modelování v CAD programech slouží především k tvorbě součástek, dílů nebo celých sestav u kterých požadujeme přesné rozměry a funkcionalitu. 

Součástky se mohou modelovat na základě technického výkresu, náčrtu nebo také z rozměrů původního dílu pomocí tzv. reverzního inženýrství.

V případě reverzního inženýrství vezmeme např. poškozený původní díl a jeho přesným odměřením – pomocí měřidel, 3d skenu nebo vhodné kombinace více postupů, vytvoříme digitální kopii. Tu je následně možné vyrobit pomocí 3d tisku popř. jiných vhodných technologií. Často se v těchto případech model upravuje oproti původnímu dílu, aby se zamezilo jeho opětovnému poškození nebo se maximalizovala jeho životnost.

Organické 3d modelování (Sculpting)

Organické modelování anglicky nazývané „Sculpting“ by se dalo zjednodušeně popsat jako takové digitální modelování z hlíny. 

Objekty tvoříme přidáváním, ubíráním a tvarováním virtuální hmoty do požadované podoby.

Tento typ modelování se používá především na organické tvary jako lidské tělo, rostliny, zvířata a všechny jiné složité tvary, které nemají pevně dané rozměry. Dá se kombinovat s přesným modelováním v CAD SW. a tvořit tak funkční a zároveň estetické modely.

Ukázka našeho 3d modelování organických tvarů
Přejít nahoru