Zmenšený model reálného výrobku – porodní lůžko pro společnost Linet

Zmenšený model reálného výrobku – porodní lůžko pro společnost Linet

V tomto článku vás necháme nahlédnout do zákulisí naší případové studie při výrobě funkčních modelů reálného výrobku – porodních lůžek společnosti Linet za pomocí našeho 3d tisku na zakázku.

Pokud hledáte originální způsob jak marketingově odprezentovat váš výrobek potencionálním zákazníkům, můžete se inspirovat naší realizovanou zakázkou, protože miniatura výrobku vždy dokáže upoutat pozornost. Zkombinujte to s funkčními klíčovými vlastnostmi modelu a máme originální recept jak řešit marketing ve 21.století.

Proč prezentovat na zmenšeném produktu místo letáku?

3D tisk posouvá hranice v tom jak lze odprezentovat váš produkt zákazníkům. Leták nebo video jsou skvělé způsoby, ale nic se nevyrovná tomu, když si člověk osahá zmenšeného kopii, která navíc funguje jako velký originál. S 3d tiskem je možné tyto zmenšené kopie vyrábět již od 1ks, sériově až po tisíce. To vše za přijatelnou cenu, kterou lze optimalizovat dle rozpočtu a můžete si být jisti, že na rozdíl od letáku, model neskončí jen tak v koši. 🙂 

Zadání zákazníka v poptávkovém řízení

Když nás zástupce značky Linet oslovil s výrobou zmenšeného modelu (miniatury) jejich nového produktu, byl kladen důraz na to abychom nejenom vytvořili věrnou zmenšenou kopii reálného produktu včetně barev, ale především do ní dokázali přenést její klíčovou funkčnost. Porodní lůžko společnosti Linet je velice variabilní a jednoduše polohovatelné v mnoha kombinacích. Zákazník pak chtěl především vyzdvihnout jednoduchou polohovatelnost středové části sedáku, který je zavěšen na nezávislém ramenu. Na videu níže se můžete podívat jak lehátko AVE 2 funguje v reálu, především jak pak funguje ona středová část lehátka (čas 0:40), kterou jsme měli za úkol přenést do zmenšeného modelu.

Tvorba designu pro 3d tisk

Od zákazníka jsme obdrželi CAD 3d modely reálného lůžka a začali jsme na jejich základě tvořit design, který bude možné vyrábět pomocí 3d tisku.

Klíčové body při tvorbě designu:

  • Přenést do modelu design reálného produktu.
  • Optimalizovat design, aby bylo možné jej sériově vyrábět pomocí 3d tisku.
  • Počítat v designu s více barevnými variantami lůžek.
  • Přenést do modelu klíčové funkce lůžka – polohovatelné části.

Aby bylo možné vyrábět pohyblivý model lůžka snadno, bez dalšího manuálního skládání pohyblivých částí do sebe, při designu jsme vymysleli systém kloubů, které jsou funkční hned po 3d tisku. Není třeba dalšího skládání, design je navrhnutý pro přesný 3d tisk a tolerance v něm se pohybují v řádu desetin milimetru. Na našich videích níže vidíte základnu s ramenem pro sedák i opěrku, která po dočištění od podporového materiálu je pohyblivá bez jakéhokoliv skládání dílů do sebe. Toho je možné dosáhnout pouze s technologií 3d tisku, kdy se při vrstvení materiálu rovnou staví i všechny potřebné klouby a otvory. Zajištění krajních pozic ramene jsme pak vymysleli skrze neodymové magnety. 

Sedák s pohyblivým ramenem po 3d tisku

Opěrka lůžka s polohovatelnými nožními opěrkami po vytažení z 3d tiskárny

U nožních opěrek se dokonce povedlo vyrobit vnitřní dorazy, které zajišťují, že se nožní opěrka při otočení zastaví na krajní pozici – jako u reálné předlohy. 

Výroba prototypu a sériová výroba

Po tvorbě odladěného designu jsme přešli na vzorky finálních modelů, které jsme si odsouhlasili se zákazníkem. V prototypové fázi, měl model na zadní straně 3d tisknutý QR kód, který odkazoval na produktovou stránku lůžka, ale při sériové výrobě, jsme se přiklonili ke klasické nálepce, která splní účel stejně a nákladově vyjde lépe. 

Barevná kombinace nakonec vyhrála v růžové variantě, ale model byl navržen tak, aby se dal do budoucna vyrábět i v dalších barvách – například oranžové variantě. Vyráběli jsme z materiálu PLA, co je eko plast rostlinného původu (více o ekologii a 3d tisku zde). V tomto případě přímo od kvalitního tuzemského dodavatele Plasty Mladeč.

Celkový počet vyrobených lehátek byl přes 150ks a lehátka byla expedována do EU a také do USA. Vývoj zabral měsíc a sériová výroba 2 měsíce. Tímto děkujeme společnosti Linet za možnost realizovat tento zajímavý projekt a přejeme mnoho úspěchů do budoucna.  

Zaujala vás naše práce? Buďme v kontaktu.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Akceptovat
Odmítnout
Zásady ochrany osobních údajů
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady ochrany osobních údajů

1 Správce osobních údajů

1.1 Správce osobních údajů Marcel Meralai, IČ 03176339, se sídlem Zátiší 604/12,(dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

1.2 Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny

1.3 Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.3dplay.cz (dále jen „internetové stránky“).

1.4 Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

2 Zpracovávané údaje

2.1 Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně.

2.2 Jednotlivými účely zpracování se míní následující: 2.2.1 plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně; 2.2.2 zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru; 2.2.3 účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy; 2.2.4 statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah; 2.2.5 oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely  zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní admnistrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný; 2.2.6 plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně. 2.3 Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy. 2.4 Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně . Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

3 Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

3.1 Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:

3.1.1 Zasílání marketingových sdělení a nabídek

3.1.2 Vypracování zaslané poptávky

4 Práva subjektu údajů

4.1 Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

4.1.1 právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

4.1.2 právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné  nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;

4.1.3 právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;

4.1.4 právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;

4.1.5 právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;

4.1.6 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;

4.1.7 právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

5 Cookies

5.1 Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

5.2 Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:

5.2.1 Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna  Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

5.2.2 Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

5.3 V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

5.4 Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.

5.5 K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb: 5.5.1 Google 5.5.2 Facebook 5.5.3 Hotjar 5.5.4 Instagram 5.5.5 Wedos

5.6 Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu; nepředáváme jim však vaše identifikační údaje.

6 Předávání do třetích zemí

6.1 Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

7 Informace a otázky

7.1 Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách zde nebo prostřednictvím e-mailu na info@3dplay.cz

Save settings
Cookies settings
Scroll to Top