Nechte Váš produkt vyniknout skrze prezentační model

Ať už je náplní Vašeho podnikání cokoliv, může se naskytnout potřeba produkt zajímavě odprezentovat potencionálním zákazníkům. Detailně vypracovaný model vašeho produktu nebo návrhu doplněný například o video-prezentaci nebo živý komentář specialisty na danou problematiku, může být právě onou trefou do černého jak přilákat pozornost zákazníka. A zde do hry vstupuje naše práce s 3D tiskem a jak asi tušíte, v tomto článku se zaměříme na tisknuté modely – miniatury velkých výrobků, určené na výstavy a prezentace všeho druhu. 

Prezentační modely produktu můžete využít:

  • U architektonických modelů budov
  • Ve stavebnictví
  • Strojírenství
  • Vývoj a technologie
  • Medicína
  • Muzeum a umění

Vstupní data potřebná pro tvorbu takového modelu mohou být:

  • 3D model / CAD soubory z reálné předlohy
  • Fotky, náčrt nebo technická dokumentace
  • 3D sken

Proč mít fyzický model v době počítačové foto-realistické grafiky a animací?

Dnešní doba umožňuje tvorbu prakticky foto-realistických snímků (renderu) 3D grafiky, které laik na první pohled nerozezná od skutečně pořízené fotky. Může se tedy nabízet otázka zda-li je vůbec ještě potřeba mít fyzický model pro prezentace. Pokud se budeme bavit na příkladu prezentace stavby potencionálním investorům, rendery 3D grafiky mohou mít opravdu velkou vypovídající hodnotu o budoucím vzhledu stavby, ale stále nepřináší kompletní pohled na věc. Jsou skvělým doplňkem, ale dají se chápat jako střípek informace nebo vize z konkrétního úhlu pohledu, kterou byste měli chtít předat kompletní. Tuto kompletnost nebo ucelenou informaci vám doplní právě fyzický 3D model objektu. U modelu/miniatury si lidé spojí vizi (fotku) s realitou v podobě modelu, který jim nabídne pohled z libovolného úhlu a umožní tak lépe porozumět celému konceptu. Jinými slovy, fyzické modely jsou při prezentacích stále žádány a velice dobře kooperují s 2D grafikou nebo animacemi a pokud vám záleží na správném předání celé vize, fyzický model je cesta. Vhodným moderním doplňkem pak může být VR nebo-li virtuální realita, která velice povedeně kombinuje svět reálný s 3D grafikou.

Proč model realizovat pomocí 3D tisku? 

Zlé jazyky mohou tvrdit, že 3D tisk není vhodný, protože např. díly nejsou dostatečně pevné nebo nenabízí dostatečný detail anebo ve finále je vše dražší, jak kdyby to bylo vyráběno konvenčními metodami. Faktem je, že díky současnému rozšíření různých technologií 3D tisku a také dostupnějším strojům si 3D tisk v této oblasti dobývá svojí pevnou pozici na trhu. Nejzásadnější je správná úprava a optimalizace 3D modelu pro 3D tisk, pakliže je tato část zvládnuta správně a řídí se pravidly technologie, výsledkem je pevný model s vysokou kvalitou povrchu a navíc 3D tisk umožňuje i výrobu opravdu komplexních dílů ve vysokém detailu, takže se na model dá přenést prakticky jakýkoliv prvek.

Jak taková výroba modelu probíhá u nás?

Za naší dobu působení jsme realizovali několik zajímavých projektů z této oblasti, na kterých si zde ukážeme jak může zmenšená verze vašeho produktu vypadat, co obnáší její tvorba a jaká jsou úskalí při výrobním procesu.

Prvním příkladem je zmenšená verze celé výrobní linky pro TMT spol s.r.o., která je plně automatizována. Model slouží pro prezentační účely a je doplněn o LCD TV, kde běží video z reálné linky, které ukazuje jednotlivé procesní kroky linky. Vzhledem k velikosti a složitosti linky, je tisknutý model s videem ideální kombinace pro prezentaci široké veřejnosti. Model má cca 1,2m na délku a je 3D tisknut na základě reálných CAD souborů, které nám výrobce poskytl a které jsme následně upravovali, aby bylo vůbec možné soubory zpracovat 3D tiskem. Co je rozhodně, vzhledem k použité technologii, unikátní a stojí za vyzdvihnutí, je to jak jsme model byli schopni vyrobit přímo v barvách originální linky. Zde jsme pracovali se správnou orientací každého dílů při tisku (na tiskové ploše stroje), což v kombinaci s vhodným rozdělením dílů, umožnilo barevný 3D tisk na FFF/FDM technologii, která k barevnému 3D tisku není primárně určena.

[modula id=”1686″]

Jak jsme již v předchozích řádcích zmínili, naprosto zásadní je správné přepracování originálních 3D modelů pro 3D tisk. Možná se ptáte co taková úprava originálního CAD souboru obnáší? V prvé řadě reálný 1:1 CAD model obsahuje např. šroubky a jiné drobné součástky v soustavě, které 3D tiskárna ani její sw není schopen zpracovat správně v malém měřítku modelu. Naopak mnohdy takto neoptimalizovaný 3D model může způsobovat chyby při tisku a vést ke kolizi tiskové hlavy a neúspěšné výrobě.  Všechny tyto netisknutelné drobnosti, které by ani při výsledném měřítku tisku nebyly viditelné, musely být z modelu odstraněny nebo nahrazeny námi vytvořenými 3D modely, které z nich vycházely, ale byly upraveny dle pravidel výrobní technologie. Dále se musely veškeré částí překontrolovat na tisknutelnost a např. tam kde je ve skutečnosti dutý železný profil, musel být pro 3D tisk tento profil vytvořen plný, aby v menším měřítku bylo dosaženo vysoké kvality povrchu a pevnosti. Přepracování 3d modelů pro 3D tisk v součtu zabralo více času, jak následná výroba. Jinými slovy se jedná o tu náročnější část procesu, protože správně připravené modely pro 3D tisk jsou v tomto případě 70% úspěchu a přímo se od nich odvíjí výsledná kvalita a pevnost modelu. Proto při volbě vhodného partnera pro tuto práci, sáhněte jen po ověřených firmách s výsledky a know-how. Po přípravě souborů, následoval 3D tisk a složení celé výrobní linky. Linku jsme tiskli v barvách originálních komponentů, takže jsme se museli zaměřit na správné rozložení dílů, aby barevný tisk mohl být vůbec realizován. Výsledkem je velice detailní model robotizované výrobní linky v autentických barvách.

[modula id=”1687″]

Dalším příkladem je model mobilní kontejnerové jednotky. Proces přípravy 3D souborů probíhal stejně jako u předchozího modelu. V tomto případě, abychom docílili reálných barev, jsme některé části po 3D tisku lakovali. Celý model se pak lepil na několik částí dohromady. Lepení probíhá skrze námi osvědčené lepidla ale také lepíme přímo svařováním plastů, takže výsledný model je pevný a dobře snáší i přenášení nebo přepravu externím dopravcem. Model má 80cm na délku.

[modula id=”1708″]

Dále už jen několik dalších fotek realizovaných projektů pro VTU (Vojensko technický ústav). Jedná se o model bioboxu pro přepravu osob a zkušební 3D stand, o kterém jsme více psali v tomto článku.

 

Pokud Váš naše práce oslovila a máte zájem o tvorbu vlastního prezentačního modelu, neváhejte nás kontaktovat na čísle 776 469 903 nebo mailu info@3dplay.cz. Rádi pro Vás vypracujeme nabídku.

 

 

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Akceptovat
Odmítnout
Zásady ochrany osobních údajů
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady ochrany osobních údajů

1 Správce osobních údajů

1.1 Správce osobních údajů Marcel Meralai, IČ 03176339, se sídlem Zátiší 604/12,(dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

1.2 Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny

1.3 Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.3dplay.cz (dále jen „internetové stránky“).

1.4 Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

2 Zpracovávané údaje

2.1 Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně.

2.2 Jednotlivými účely zpracování se míní následující: 2.2.1 plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně; 2.2.2 zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru; 2.2.3 účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy; 2.2.4 statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah; 2.2.5 oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely  zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní admnistrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný; 2.2.6 plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně. 2.3 Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy. 2.4 Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně . Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

3 Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

3.1 Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:

3.1.1 Zasílání marketingových sdělení a nabídek

3.1.2 Vypracování zaslané poptávky

4 Práva subjektu údajů

4.1 Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

4.1.1 právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

4.1.2 právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné  nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;

4.1.3 právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;

4.1.4 právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;

4.1.5 právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;

4.1.6 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;

4.1.7 právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

5 Cookies

5.1 Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

5.2 Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:

5.2.1 Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna  Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

5.2.2 Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

5.3 V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

5.4 Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.

5.5 K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb: 5.5.1 Google 5.5.2 Facebook 5.5.3 Hotjar 5.5.4 Instagram 5.5.5 Wedos

5.6 Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu; nepředáváme jim však vaše identifikační údaje.

6 Předávání do třetích zemí

6.1 Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

7 Informace a otázky

7.1 Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách zde nebo prostřednictvím e-mailu na info@3dplay.cz

Save settings
Cookies settings
Scroll to Top