Nechte Váš produkt vyniknout skrze prezentační model

Ať už je náplní Vašeho podnikání cokoliv, může se naskytnout potřeba produkt zajímavě odprezentovat potencionálním zákazníkům. Detailně vypracovaný model vašeho produktu nebo návrhu doplněný například o video-prezentaci nebo živý komentář specialisty na danou problematiku, může být právě onou trefou do černého jak přilákat pozornost zákazníka. A zde do hry vstupuje naše práce s 3D tiskem a jak asi tušíte, v tomto článku se zaměříme na tisknuté modely – miniatury velkých výrobků, určené na výstavy a prezentace všeho druhu. 

Prezentační modely produktu můžete využít:

  • U architektonických modelů budov
  • Ve stavebnictví
  • Strojírenství
  • Vývoj a technologie
  • Medicína
  • Muzeum a umění

Vstupní data potřebná pro tvorbu takového modelu mohou být:

  • 3D model / CAD soubory z reálné předlohy
  • Fotky, náčrt nebo technická dokumentace
  • 3D sken

Proč mít fyzický model v době počítačové foto-realistické grafiky a animací?

Dnešní doba umožňuje tvorbu prakticky foto-realistických snímků (renderu) 3D grafiky, které laik na první pohled nerozezná od skutečně pořízené fotky. Může se tedy nabízet otázka zda-li je vůbec ještě potřeba mít fyzický model pro prezentace. Pokud se budeme bavit na příkladu prezentace stavby potencionálním investorům, rendery 3D grafiky mohou mít opravdu velkou vypovídající hodnotu o budoucím vzhledu stavby, ale stále nepřináší kompletní pohled na věc. Jsou skvělým doplňkem, ale dají se chápat jako střípek informace nebo vize z konkrétního úhlu pohledu, kterou byste měli chtít předat kompletní. Tuto kompletnost nebo ucelenou informaci vám doplní právě fyzický 3D model objektu. U modelu/miniatury si lidé spojí vizi (fotku) s realitou v podobě modelu, který jim nabídne pohled z libovolného úhlu a umožní tak lépe porozumět celému konceptu. Jinými slovy, fyzické modely jsou při prezentacích stále žádány a velice dobře kooperují s 2D grafikou nebo animacemi a pokud vám záleží na správném předání celé vize, fyzický model je cesta. Vhodným moderním doplňkem pak může být VR nebo-li virtuální realita, která velice povedeně kombinuje svět reálný s 3D grafikou.

Proč model realizovat pomocí 3D tisku? 

Zlé jazyky mohou tvrdit, že 3D tisk není vhodný, protože např. díly nejsou dostatečně pevné nebo nenabízí dostatečný detail anebo ve finále je vše dražší, jak kdyby to bylo vyráběno konvenčními metodami. Faktem je, že díky současnému rozšíření různých technologií 3D tisku a také dostupnějším strojům si 3D tisk v této oblasti dobývá svojí pevnou pozici na trhu. Nejzásadnější je správná úprava a optimalizace 3D modelu pro 3D tisk, pakliže je tato část zvládnuta správně a řídí se pravidly technologie, výsledkem je pevný model s vysokou kvalitou povrchu a navíc 3D tisk umožňuje i výrobu opravdu komplexních dílů ve vysokém detailu, takže se na model dá přenést prakticky jakýkoliv prvek.

Jak taková výroba modelu probíhá u nás?

Za naší dobu působení jsme realizovali několik zajímavých projektů z této oblasti, na kterých si zde ukážeme jak může zmenšená verze vašeho produktu vypadat, co obnáší její tvorba a jaká jsou úskalí při výrobním procesu.

Prvním příkladem je zmenšená verze celé výrobní linky pro TMT spol s.r.o., která je plně automatizována. Model slouží pro prezentační účely a je doplněn o LCD TV, kde běží video z reálné linky, které ukazuje jednotlivé procesní kroky linky. Vzhledem k velikosti a složitosti linky, je tisknutý model s videem ideální kombinace pro prezentaci široké veřejnosti. Model má cca 1,2m na délku a je 3D tisknut na základě reálných CAD souborů, které nám výrobce poskytl a které jsme následně upravovali, aby bylo vůbec možné soubory zpracovat 3D tiskem. Co je rozhodně, vzhledem k použité technologii, unikátní a stojí za vyzdvihnutí, je to jak jsme model byli schopni vyrobit přímo v barvách originální linky. Zde jsme pracovali se správnou orientací každého dílů při tisku (na tiskové ploše stroje), což v kombinaci s vhodným rozdělením dílů, umožnilo barevný 3D tisk na FFF/FDM technologii, která k barevnému 3D tisku není primárně určena.

[modula id=“1686″]

Jak jsme již v předchozích řádcích zmínili, naprosto zásadní je správné přepracování originálních 3D modelů pro 3D tisk. Možná se ptáte co taková úprava originálního CAD souboru obnáší? V prvé řadě reálný 1:1 CAD model obsahuje např. šroubky a jiné drobné součástky v soustavě, které 3D tiskárna ani její sw není schopen zpracovat správně v malém měřítku modelu. Naopak mnohdy takto neoptimalizovaný 3D model může způsobovat chyby při tisku a vést ke kolizi tiskové hlavy a neúspěšné výrobě.  Všechny tyto netisknutelné drobnosti, které by ani při výsledném měřítku tisku nebyly viditelné, musely být z modelu odstraněny nebo nahrazeny námi vytvořenými 3D modely, které z nich vycházely, ale byly upraveny dle pravidel výrobní technologie. Dále se musely veškeré částí překontrolovat na tisknutelnost a např. tam kde je ve skutečnosti dutý železný profil, musel být pro 3D tisk tento profil vytvořen plný, aby v menším měřítku bylo dosaženo vysoké kvality povrchu a pevnosti. Přepracování 3d modelů pro 3D tisk v součtu zabralo více času, jak následná výroba. Jinými slovy se jedná o tu náročnější část procesu, protože správně připravené modely pro 3D tisk jsou v tomto případě 70% úspěchu a přímo se od nich odvíjí výsledná kvalita a pevnost modelu. Proto při volbě vhodného partnera pro tuto práci, sáhněte jen po ověřených firmách s výsledky a know-how. Po přípravě souborů, následoval 3D tisk a složení celé výrobní linky. Linku jsme tiskli v barvách originálních komponentů, takže jsme se museli zaměřit na správné rozložení dílů, aby barevný tisk mohl být vůbec realizován. Výsledkem je velice detailní model robotizované výrobní linky v autentických barvách.

[modula id=“1687″]

Dalším příkladem je model mobilní kontejnerové jednotky. Proces přípravy 3D souborů probíhal stejně jako u předchozího modelu. V tomto případě, abychom docílili reálných barev, jsme některé části po 3D tisku lakovali. Celý model se pak lepil na několik částí dohromady. Lepení probíhá skrze námi osvědčené lepidla ale také lepíme přímo svařováním plastů, takže výsledný model je pevný a dobře snáší i přenášení nebo přepravu externím dopravcem. Model má 80cm na délku.

[modula id=“1708″]

Dále už jen několik dalších fotek realizovaných projektů pro VTU (Vojensko technický ústav). Jedná se o model bioboxu pro přepravu osob a zkušební 3D stand, o kterém jsme více psali v tomto článku.

 

Pokud Váš naše práce oslovila a máte zájem o tvorbu vlastního prezentačního modelu, neváhejte nás kontaktovat na čísle 776 469 903 nebo mailu info@3dplay.cz. Rádi pro Vás vypracujeme nabídku.

 

 

Přejít nahoru